Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019

Moravská zemská knihovna v Brně ocení již druhým rokem nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje 2019

Jednou z prioritních oblastí k zajištění budoucího rozvoje knihoven podle Koncepce rozvoje knihoven
v České republice na léta 2017 až 2020 je budovat knihovny jako „otevřená, vzdělávací, kulturní, komunitní
a kreativní centra“.

Proměnu knihoven na centra neformálního vzdělávání podporujících rozvoj, sounáležitost a spolupráci komunit v místě deklaruje také Globální vize IFLA, na které se podíleli knihovníci z České republiky, a nově přijatá Strategie IFLA 2019-2024 zdůrazňující význam knihoven pro rozvoj informačně gramotné
a participativní společnosti.

Soutěž KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019

vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně s cílem iniciovat, motivovat a podpořit zejména menší knihovny k proměně v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich vzájemnému poznávání a budování kvalitativně nových vztahů založených na solidaritě, úctě a vzájemném respektu.

Ocenění bude předáno při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje v Moravské zemské knihovně v Brně dne 14. listopadu 2019.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. 

 

TERMÍNY

Do 1. 10. 2019 mohou zřizovatelé a provozovatelé knihoven nominovat vybranou veřejnou knihovnu v příslušné velikostní kategorii na krajské ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019.

Do 10. 10. vybere komise z každé kategorie KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019 a na základě návštěvy těchto knihoven vybere TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.

14. 11. 2019 vyhlášení výsledků soutěže na Slavnostním setkání knihoven Jihomoravského kraje.

 

Z hodnotících kritérií, viz propozice soutěže níže:

  • počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí
  • počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí
  • zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny
  • mezigenerační aktivity
  • konkrétní příklady spolupráce s organizacemi v místě (MŠ, ZŠ, konkrétní zájmové spolky apod.)
  • vzhled a vybavení knihovny
  • zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce

Účastníci soutěže:
Obce a města Jihomoravského kraje a jejich veřejné knihovny

Předmět soutěže a soutěžní kategorie:

 Knihovna, které bude v každé velikostní kategorii udělen nejvyšší počet bodů, získá ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.

Komise na základě osobní návštěvy těchto knihoven vybere TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.

K pojmu KOMUNITNÍ KNIHOVNA:

Komunitní knihovna je veřejná knihovna, která se nezaměřuje pouze na svoje registrované čtenáře, ale na všechny skupiny lidí v místě. Spolupracuje s místními organizacemi a institucemi a svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi
a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany. Podporuje dobré soužití lidí
v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo/obec/město, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy na daném území. Iniciuje a podporuje zájem obyvatel o místo, kde žijí.

 

PřílohaVelikost
PROPOZICE SOUTĚŽE KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.pdf564.23 KB
FORMULÁŘ NOMINACE KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.pdf286.55 KB
FORMULÁŘ NOMINACE KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.doc57 KB
ZÁŠTITA PANA HEJTMANA 2019207.86 KB
Datum: 
Pá, 2019-08-30

Poslední aktualizace: 07.10.2019, 07:35