Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019

Moravská zemská knihovna v Brně již druhým rokem ocenila nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje 2019

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se v Moravské zemské knihovně konalo slavnostní setkání knihoven a jejich zřizovatelů spojené s oceněním nejlepších komunitních knihoven Jihomoravského kraje.

Knihovnická slavnost se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,

pozvání přijal radní Jihomoravského kraje za oblast kultury a památkové péče Ing. Tomáš Soukal.

Do soutěže se v letošním roce zapojilo 27 veřejných knihoven všech velikostí.

Šesti knihovnám, vítězům v jednotlivých soutěžních kategoriích, byl udělen titul

 

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019.

Za aktivní přínos knihovny v rozvoji komunitního života obce, za podporu kulturního a společenského života a nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb

obdržely ocenění

-   v kategorii do 500 obyvatel 

Místní knihovna Kořenec, okres Blansko

Knihovnice Mgr. Hana Matulová

 

-   v kategorii 501 až 1 000 obyvatel

Místní knihovna Vedrovice, okres Znojmo

Knihovnice Bc. Hana Kolegarová

 

-    v kategorii 1 001 až 3 000 obyvatel

Městská knihovna Jevišovice, okres Znojmo

Vedoucí knihovny: Zdenka Komůrková

 

-    v kategorii 3 001 až 5 000 obyvatel

Městská knihovna Pohořelice, okres Břeclav

Vedoucí knihovny: Alena Bilavčíková

 

-     v kategorii 5 001 až 1 000 obyvatel

Městská knihovna Moravský Krumlov, okres Znojmo

Vedoucí knihovny: Martina Nováková

 

-     v kategorii 10 001 a více obyvatel

Městská knihovna Kyjov, okres Hodonín

Ředitelka knihovny: Mgr. Michaela Moudrá

 

Na základě osobní návštěvy těchto knihoven byla hodnotící komisí zvolena jako TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019

„za mimořádný přínos v rozvoji komunitního života, za podporu a rozvoj spolupráce na místní úrovni a rozvíjení mezigeneračních vztahů, zejména za neutuchající zájem participovat na současném životě obce Kořenec a aktivně se podílet na jeho budoucím rozvoji“.

Místní knihovna Kořenec

Knihovnice: Mgr. Hana Matulová

Starosta: Miroslav Zemánek

 

Akci podpořila firma Elsyst Engineering, CEIBA, Knihkupectví Daniela a Sedaci-pytle.cz.

 

 

S hudebním doprovodem vystoupili žáci ZUŠ Brno Vranovská, příspěvková organizace, pod vedením paní ředitelky Mgr. Bronislavy Schoříkové.

 

Nový způsob oceňování knihoven podporujících jejich komunitní charakter zavedla Moravská zemská knihovna v Brně ve shodě se současnou Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 a Strategií IFLA 2019-2024 podporujícími vizi knihoven jako míst setkávání a rozvoje komunit v místě s mezigeneračním přesahem.

 

Z hodnotících kritérií, viz propozice soutěže v příloze:

- Počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí

- Počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí

- Informace o aktivitách na webové stránce knihovny

- Zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny

- Aktivity pro různé skupiny (děti, maminky, seniory apod.)

- Mezigenerační aktivity

- Konkrétní příklady spolupráce s organizacemi v místě (MŠ, ZŠ, konkrétní zájmové spolky apod.)

- Dílničky, workshopy

- Zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce

- Vzhled a vybavení knihovny

 

Účastníci soutěže:

Obce a města Jihomoravského kraje a jejich veřejné knihovny

 

Předmět soutěže a soutěžní kategorie:

 Knihovna, které bude v každé velikostní kategorii udělen nejvyšší počet bodů, získá ocenění

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.

Komise na základě osobní návštěvy těchto knihoven vybere TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.

 

K pojmu KOMUNITNÍ KNIHOVNA:

Komunitní knihovna je veřejná knihovna, která se nezaměřuje pouze na svoje registrované čtenáře, ale na všechny skupiny lidí v místě. Spolupracuje s místními organizacemi a institucemi a svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi
a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany. Podporuje dobré soužití lidí
v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo/obec/město, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy na daném území. Iniciuje a podporuje zájem obyvatel o místo, kde žijí.

 

PřílohaVelikost
ZÁŠTITA PANA HEJTMANA 2019207.86 KB
Prehled_nominovanych_knihoven_v_roce_2019.pdf181.9 KB
Datum: 
Pá, 2019-08-30
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Úvodní slovo pana ředitele prof. Tomáše Kubíčka
Ing. Tomáš Soukal, radní JMK za oblast kultury a památkové péče
Pohled do konferenčního sálu
Pohled do konferenčního sálu
Mgr. Adéla Dilhofová, moderátorka akce, vedoucí Odboru knihovnictví
Ing. Tomáš Soukal gratuje Mgr. Haně Matulové, vedoucí Místní knihovny Kořenec, vpravo místostarostka obce Kořenec Dana Vondálová
Ocenění TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019 převzala Mgr. Hana Matulová, uprostřed místostarostka Dana Vondálová, vpravo Mgr. Adéla Dilhofovává a místostarostka obce Kořenec Dana Vondálová
Zleva Mgr. Hana Matulová spolu s paní místostarostkou Danou Vondálovou
Zleva Ing. Tomáš Soukal, Mgr. Hana Matulová, Dana Vondálová, prof. Tomáš Kubíček, Mgr. Adéla Dilhofová
Ing. Tomáš Soukal gratuluje Bc. Haně Kolegarové, vedoucí Obecní knihovny Vedrovice, vpravo paní Anna Snášelová
Prof. Tomáš Kubíček gratuluje Místní knihovně Vedrovice, vlevo vedoucí knihovny Bc. Hana Kolegarová, vpravo paní Anna Snášelová
Zástupci Místní knihovny Vedrovice a obce Vedrovice, vpravo prof. Tomáš Kubíček, ředitel MZK v Brně, Ing. Tomáš Soukal a Mgr. Adéla Dilhofová
Ing. Tomáš Soukal gratuluje paní Zdence Komůrkové z Městské knihovny Jevišovice, vpravo starosta města Pavel Málek
Prof. Tomáš Kubíček gratuluje paní Zdence Komůrkové, vedoucí Městské knihovny Jevišovice
Městská knihovna Jevišovice - společná fotografie s vítěznou knihovnou
Ing. Tomáš Soukal gratuluje Městské knihovně Pohořelice, uprostřed vedoucí knihovny Martina Minaříková
Městská knihovna Pohořelice, společná fotografie s vítěznou knihovnou
Prof. Tomáš Kubíček gratuluje paní Radmile Dvořákové z Městské knihovny Moravský Krumlov, vpravo Ing. Tomáš Soukal a Martina Nováková, vedoucí knihovny
Společná fotografie vítězné Městské knihovny Moravský Krumlov, uprostřed pan Bořivoj Švéda, ředitel Městského kulturního střediska Moravský Krumlov, příspěvkové organizace
Ing. Tomáš Soukal gratuluje PaedDr. Iloně Slaninové, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Kyjov, po pravé straně paní doktorky Mgr. Michaela Moudrá, ředitelka Městské knihovny Kyjov
Prof. Tomáš Kubíček gratuluje ředitelce Městské knihovny Kyjov Mgr. Michaele Moudré, vpravo PaedDr. Ilona Slaninová, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Kyjov
Městská knihovna Kyjov, společná fotografie vítězné knihovny
Poděkování prof. Tomáše Kubíčka, ředitele MZK členům hodnotící komise, zprava RNDr: Ivate Macurová, Helena Jalová, Mgr. jana Sikorová
Závěrečné vystoupení ředitele MZK prof. Tomáše Kubíčka
Prof. Tomáš Kubíček, ředitel MZK v Brně
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019

Poslední aktualizace: 25.11.2019, 14:31