Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022

Moravská zemská knihovna v Brně ocení - pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha - nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje.

Od 15. 7. do 30. 8. 2022 mohou zřizovatelé a provozovatelé veřejných knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje nominovat veřejné knihovny na krajské ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 


Cílem soutěže je iniciovat, motivovat a podpořit proměnu veřejných knihoven v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich vzájemnému poznávání a budování kvalitativně nových vztahů podporujících rozvoj občanské společnosti. 


Soutěžit mohou veřejné knihovny Jihomoravského kraje včetně svých poboček, které mají uzavřenou smlouvu s pověřenou knihovnou o poskytování regionálních služeb knihoven a jsou zapsané v evidenci Ministerstva kultury ČR.

 

Soutěžní kategorie podle velikosti obsluhované populace

Kategorie

Obsluhovaná populace

 

od

do

1.

 

500

2.

501

1 000

3.

1 001

3 000

4.

3 001

5 000

5.

5 001

a více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob nominace

Knihovny mohou do soutěže nominovat jejich zřizovatelé, provozovatelé knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje.

 

Vyplněný a podepsaný formulář (Nominace komunitní knihovny, viz níže) je třeba zaslat (doporučeně poštou, současně jako sken e-mailem) nejpozději do 30. 8. 2022 na adresu Moravská zemská knihovna v Brně, Mgr. Monika Kratochvílová, Kounicova 65a, 601 87 Brno a současně na e-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz.

 

Termíny

Od 15. 7. do 30. 8. 2022 mohou zřizovatelé a provozovatelé veřejných knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje nominovat veřejné knihovny na krajské ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 


Do 1. 10. 2022 vybere komise podle nejvíce dosaženého počtu bodů v každé soutěžní kategorii

KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022

a na základě návštěvy těchto vybraných knihoven zvolí jednu

TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 


7. 12. 2022 proběhne vyhlášení výsledků na Slavnostním setkání knihoven Jihomoravského kraje v prostorách Krajského úřadu JMK. 

 

Hudební doprovod na slavnostním vyhlášení zajistí

Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Isaac Albéniz: Asturias; Wayfaring Stranger (Nela Koudelková, kytara a zpěv)

  

Hodnotící kritéria: 

  • Počet kulturních a vzdělávacích akcí a počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí (k 31.12.2021)
  • Aktuální informace o aktivitách na webové stránce knihovny, případně na FB
  • Zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce
  • Zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny
  • Aktivity pro různé skupiny (děti, maminky, seniory apod.)
  • Mezigenerační aktivity
  • Konkrétní příklady spolupráce s organizacemi v místě (MŠ, ZŠ, konkrétní zájmové spolky apod.)
  • Dílničky, workshopy
  • Vzhled a vybavení knihovny
  • Aktuální a přehledný knihovní fond
Členové komise:
Mgr. Lenka Dostálová, Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK v Brně
Helena Jalová, vedoucí regionálního oddělení Městské knihovny Boskovice, členka krajské komise Vesnice roku
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, krajský metodik, předseda komise
RNDr. Iveta Macurová,  vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK. RNDr. Macurová zajišťuje administraci dotačního titulu Obecní knihovny a je členkou krajské komise Vesnice roku
Mgr. Jana Sikorová, ředitelka Městské knihovny Znojmo

      

 

 


PřílohaVelikost
propozice_souteze_komunitni_knihovna_jihomoravskeho_kraje_2022.docx.pdf404.23 KB
formular_-_nominace_komunitni_knihovna_jmk_2022.doc105 KB
Datum: 
Út, 2022-07-12

Poslední aktualizace: 26.02.2023, 20:25