Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje 5. ročník oceňování knihoven - KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023

 

Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje 5. ročník soutěže o nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Cílem ocenění je ve shodě s aktuálními trendy iniciovat, motivovat a podpořit proměnu veřejných knihoven v komunitní centra napomáhající budování kvalitativně nových vztahů v místě podporujících dobré soužití a rozvoj dané lokality a regionu. Současně motivovat zřizovatele k většímu zapojení knihoven do života obce a rozvíjení jejich potenciálu jako otevřeného prostoru pro všechny ke vzdělávání, kulturnímu rozvoji, na podporu čtenářství, rozvíjení dovedností a místních tradic.

Soutěžit mohou veřejné knihovny Jihomoravského kraje včetně svých poboček, které jsou příjemci regionálních služeb, tj. mají uzavřenou smlouvu s pověřenou knihovnou o poskytování regionálních služeb, a jsou zapsané v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Soutěžní kategorie podle velikosti obsluhované populace:

KategorieObsluhovaná populace
 oddo
1.
500
2.5011 000
3.1 0013 000
4.3 0015 000
5.5 001a více

Knihovny mohou do soutěže nominovat (viz nominační formulář níže) jejich zřizovatelé, provozovatelé knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje.

Termíny

Od 1. 7. do 15. 9. 2023 mohou zřizovatelé a provozovatelé veřejných knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje nominovat veřejné knihovny na krajské ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023.

Do 6. 10. 2023 vybere komise podle nejvíce dosaženého počtu bodů v každé soutěžní kategorii

KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023

a na základě návštěvy těchto vybraných knihoven zvolí

TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023.

20. 11. 2023 vyhlášení výsledků na Slavnostním setkání knihoven Jihomoravského kraje v prostorách Krajského úřadu JMK.

V každé soutěžní kategorii bude vyhlášen vítěz - Komunitní knihovna Jihomoravského kraje, z nichž jedna knihovna získá prestižní ocenění TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 1. Počet registrovaných uživatelů / % z počtu obyvatel
 2. Počet fyzických návštěvníků
 3. On-line služby (aktivní e-mailová komunikace, rozesílání aktualit e-mailem či jinak, sociální sítě, odkazy na e-knihy, příp. půjčování e-knih, odkaz na Knihovny.cz)
 4. Podpora dětského čtenářství, práce s mládeží (zapojení do projektů na podporu čtenářství, uvést konkrétně, literární soutěže)
 5. Zapojování uživatelů do aktivit knihovny
 6. Prostory knihovny včetně interiéru (označení knihovny na budově, bezbariérovost, prostor pro matky s dětmi, klidová zóna/prostor)
 7. Prostory pro pořádání komunitních aktivit (kde se nacházejí)
 8. Spolupráce s institucemi, komunitami a spolky v místě
 9. Zapojení knihovny do strategických dokumentů obce (pokud uvedeny na webu obce, uvést proklik)
 10. Podpora vztahu k místu (regionální aktivity, nákup/budování fondu regionální literatury, propojení činnosti knihovny s lokálními památkami, významnými rodáky, kronikou obce apod.)
 11. Získávání zpětné vazby, možnosti získávání podnětů (lístečky, ankety, dotazníky spokojenosti apod.)

Součástí hodnocení je plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb podle  Standardu pro dobrou knihovnu.

Členové komise:
Mgr. Lenka Dostálová, Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK v Brně
Helena Jalová, vedoucí regionálního oddělení Městské knihovny Boskovice
 Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, krajský metodik, předseda komise
RNDr. Iveta Macurová,  vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK. RNDr. Macurová zajišťuje administraci dotačního titulu Obecní knihovny a je členkou krajské komise Vesnice roku
Kateřina Juřicová, vedoucí regionálního oddělení Městské knihovny Znojmo

 

Akci podporují:

 

PřílohaVelikost
formular_nominace_komunitni_knihovna_jmk_2023.docx45.95 KB
propozice_souteze_komunitni_knihovna_jihomoravskeho_kraje_2023.pdf576.09 KB
Zastita_hejtmana_Mgr._Jana_Grolicha207.3 KB
Datum: 
Pá, 2023-06-30

Poslední aktualizace: 19.11.2023, 21:05