Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011

Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje

V pondělí 4. dubna 2011 se v Moravské zemské knihovně konal 1. ročník slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální knihovny. Setkání připravila Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Za Jihomoravský kraj se setkání zúčastnil Pavel Balík, radní za oblast kultury a Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury a památkové péče JMK. Za Knihovnický institut Národní knihovny ČR přijala pozvání paní Ladislava Zemánková. Setkání se zúčastnili také starostové oceněných knihoven a zástupci pověřených knihoven.

Jedním z důvodů konání slavnosti byla i nová Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období let 2011-2014, která byla připravena ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje. Koncepce si klade za cíl za pomoci veřejných knihovnických a informačních služeb při zkvalitňování výkonu regionálních funkcí usilovat o podporu celoživotního vzdělávání a rozvoj kulturních a vzdělávacích potřeb a zájmů všech obyvatel. A právě podpora neprofesionálních knihoven, zejména zavádění automatizace, webových stránek, rozšiřování nabídky výměnných fondů a zvyšování zájmu obcí o nákup a zpracování KF za pomoci pověřených knihoven by měla zajistit její naplňování.

Na 1. ročníku slavnosti bylo oceněno dvanáct knihoven, které byly nominovány regionálními odděleními pověřených knihoven. Z každého regionu mohly být navrženy až dvě obecní knihovny, Knihovna Jiřího Mahena v Brně mohla navrhnout svoje pobočky. Ceny byly uděleny jako vyjádření uznání obecní knihovně za její činnost a zásluhy o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a celkový rozvoj kulturního života obce. Mezi sledovaná kritéria při hodnocení činnosti patřily velmi dobrá činnost knihovny, aktivita knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, případně dlouholetá práce v knihovně. Oceněné knihovny obdržely diplom a věcnou a finanční odměnu. Součástí programu slavnostního setkání bylo hudební vystoupení dívčího tria Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě.

Region Blansko
Pověřená knihovna: Městská knihovna Blansko
Vedoucí regionálního oddělení: Helena Jalová
Místní knihovna Němčice
http://naseknihovna.cz/nemcice/
Knihovnice: Marta Sadecká

Region Boskovice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Vedoucí regionálního oddělení: Zdeňka Mifková
Místní knihovna Úsobrno
http://www.knihovnausobrno.webk.cz/
Knihovnice: Hana Matoušková

Okres Brno-město
Pověřená knihovna: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Vedoucí poboček: Alena Rybářová
Pobočka v městské části Maloměřice a Obřany
http://www.kjm.cz/provoz/malomerice-selska-16 
Knihovnice: Radka Müllerová
Pobočka v městské části Židenice
http://www.kjm.cz/provoz/zidenice-stara-osada-15 
Knihovnice: Dana Vymazalová

Okres Brno-venkov
Pověřená knihovna: Městská knihovna Kuřim
Vedoucí střediskové knihovny: Stanislava Kubíková
Místní lidová knihovna v Silůvkách
http://www.knihovnasiluvky.wz.cz/index.php?akce=kontakty
Knihovnice: Jiřina Zdražílková
Obecní knihovna Prštice
http://www.prstice.cz/mistni-knihovna
Knihovnice: Jiřina Geryková

Okres Břeclav
Pověřená knihovna: Městská knihovna Břeclav
Vedoucí regionálního oddělení: Jarmila Smolová
Místní knihovna Brod nad Dyjí
http://knihovnabrodnaddyji.webk.cz/
Knihovnice: Martina Woznicová
Místní knihovna Dolní Dunajovice
http://www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz/
Knihovnice: Miroslava Lačíková, Věra Šustková

Okres Hodonín
Pověřená knihovna: Městská kihovna Hodonín
Vedoucí regionálního oddělení: Magda Švejcarová
Obecní knihovna Ratíškovice
http://www.ratiskovice.knihovna.cz/
Knihovnice: Marie Škorpíková
Místní knihovna Želetice
http://knihovnazeletice.wz.cz/
Knihovnice: Eva Chromečková

Okres Vyškov
Pověřená knihovna: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
Vedoucí regionálního oddělení: Jaroslava Barová
Místní knihovna Hostěrádky-Rešov
www.knihovnahosteradky-resov.wz.cz
Knihovnice: Jarmila Urbánková

Okres Znojmo
Pověřená knihovna: Městská knihovna Znojmo
Vedoucí regionálního oddělení: Jana Nachtneblová
Místní knihovna Vedrovice
http://www.knihovnavedrovice.webk.cz/
Knihovnice: Hana Ivanovičová

Oceněné knihovny si považují uznání, kterého se jim dostalo a které je pro ně impulsem do jejich další knihovnické práce.

Datum: 
Út, 2011-04-26
p1020751.jpg
p1020754.jpg
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 4. dubna 2011

Poslední aktualizace: 23.11.2015, 10:45