Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017

Pozvánka - slavnost

 

Okres Blansko
Obecní knihovna Kořenec
http://knihovna-korenec8.webnode.cz/
Knihovnice: Mgr. Hana Matulová
Metodička: Helena Jalová
Zřizovatel: Obec Kořenec
Starosta: Miroslav Zemánek
Počet obyvatel: 325
Knihovna poskytuje moderní a příjemné prostředí pro mezigenerační setkávání. Na základě finanční podpory obce byl obnoven její fond a byl také rozšířen o deskové hry. Knihovna je plně automatizovaná a aktivně se zapojuje do akcí podporujících dětské čtenářství.

Okres Brno-venkov
Obecní knihovna ve Viničných Šumicích
http://www.knihovnavinicnesumice.wz.cz/
Knihovnice: Zdenka Puklová
Metodička: Lenka Šefferová
Zřizovatel: Obec Viničné Šumice
Starosta: Josef Drápal
Počet obyvatel: 1 352
Knihovna vykazuje velmi dobré statistické výsledky, věnuje se práci s dětmi a je součástí kulturního života obce. Svým návštěvníkům nabízí krásné moderní prostory. Příkladná je i spolupráce s místní mateřskou a základní školou – v průběhu roku knihovnu navštíví všechny třídy MŠ a ZŠ.

Okres Břeclav
Místní lidová knihovna Křepice
http://www.knihovnakrepice.webk.cz/
Knihovnice: Božena Dvořáková, Markéta Papežová
Metodička: Jarmila Smolová
Zřizovatel: Obec Křepice
Starosta: František Hlaváček
Počet obyvatel: 1 304
Knihovna se stala centrem vzdělávání, komunikace, setkávání i odpočinku, vyhledávaným dětmi i dospělou populací. Knihovnice pořádají nadstandardní množství aktivit, často s interaktivním zapojením účastníků. Rozvíjí také spolupráci se školami a mateřským centrem Klubíčko.

Okres Hodonín
Místní knihovna Tvarožná Lhota
http://www.knihovnatvaroznalhota.webk.cz
Knihovnice: Eva Tomečková
Metodička: Magda Švejcarová
Zřizovatel: Obec Tvarožná Lhota
Starostka: Martina Bílová
Počet obyvatel: 938
Knihovna je nedílnou součástí kulturního dění v obci, místem setkávání všech věkových a zájmových skupin. Ve své činnosti podporuje nejen čtenářství, ale zapojuje se i do akcí pořádaných obcí. Její součástí je také informační centrum.

Okres Vyškov
Obecní knihovna Letonice
http://knihovna.letonice.cz/
Knihovnice: Ilona Ficová
Metodička: Jaroslava Barová
Zřizovatel: Obec Letonice
Starosta: Ing. Jiří Skokan
Počet obyvatel: 1 385
Díky působení paní knihovnice se neustále zvyšuje počet registrovaných uživatelů, výpůjček i návštěvníků akcí. Knihovna se každoročně zapojuje do celostátních akcí a pořádá pravidelná předčítání dětem. Ke zpříjemnění prostředí slouží také tematické výstavy.

Okres Znojmo
Obecní knihovna v Pavlicích
http://www.knihovnapavlice.webk.cz/
Knihovnice: Ing. Jana Nachtneblová
Metodička: Mgr. Jana Sikorová
Zřizovatel: Obec Pavlice
Starosta: Ing. Pavel Nechvátal
Počet obyvatel: 467
Přestože se knihovna nachází v malých prostorách, představuje místo setkávání nejen pro dospělé čtenáře, ale především pro děti, které tvoří téměř polovinu všech uživatelů. Knihovnice spolupracuje s místní mateřskou i základní školou a zapojuje se do regionálních i celonárodních projektů.

 

Součástí programu Slavnostního setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017 byl příspěvek na téma Veřejné knihovny a možnosti jejich dalšího financování. Prezentaci s názvem Jak mít dobrou knihovnu  představila Mgr. Monika Kratochvílová z Oddělení vzdělávání a krajské metodiky. V úvodu představila činnost oddělení jako odborného pracoviště, které  usiluje za pomoci prostředků, které má k dispozici, jako jsou metodické návštěvy, vydávání publikací, poradenská a konzultační činnost o rozvoj veřejného knihovnictví a zejména veřejných knihoven v Jihomoravském kraji a jejich proměnu ve skutečná komunitní centra.  Za oddělení vzdělávání a krajské metodiky zdůraznila, že to jsou právě knihovny jako veřejné instituce přístupné a dostupné všem bez omezení, které mají potenciál ovlivňovat úroveň a kvalitu života všech obyvatel. 

Možnosti dalšího financování knihoven představila ve své prezentaci Mgr. Jarmila Bíšková z Odboru projektového programování MZK.

 

Datum: 
Út, 2017-09-12
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017
Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje 2017

Poslední aktualizace: 19.01.2018, 14:09