Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016

 

pozvánka

 

Ocenění z rukou ředitele MZK prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D. a radního za oblast kultury Ing. Tomáše Soukala převzaly tyto knihovny:

Okres Blansko
Kulturní zařízení města Boskovice, knihovna

http://www.kulturaboskovice.cz/knihovna
Vedoucí knihovny: Miroslava Jurdičová
Metodička: Helena Jalová
Zřizovatel: Město Boskovice
Starostka: Bc. Hana Nedomová
Počet obyvatel: 11 446

Knihovna má důležité místo v oblasti kultury a vzdělávání ve městě. Pro dětské i dospělé uživatele pořádá celou řadu aktivit, zapojuje se do celostátních akcí na podporu čtenářství. Spolupracuje s dalšími knihovnami, svou nabídku služeb stále rozšiřuje o nové formy práce.

Okres Brno-město
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Slatina
http://www.kjm.cz/knihovna-provozy/slatina
Knihovnice: Hana Vrbková
Metodička: Mgr. Hana Sobolová
Zřizovatel: Statutární město Brno
Starosta Slatiny: Jiří Ides
Počet obyvatel městské části: 9 360

Pobočka aktivně spolupracuje s Úřadem městské části, školkou, školou i zájmovými organizacemi ve Slatině. Prezenčně půjčuje hračky a pomůcky určené dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pravidelně organizuje zajímavé akce pro děti i dospělé.

Okres Brno-venkov
Městská knihovna Ivančice
http://www.knihovnaivancice.cz/
Knihovnice: Bc. Blanka Odutová
Metodička: Lenka Šefferová
Zřizovatel: Město Ivančice
Starosta: Milan Buček
Počet obyvatel: 9 571

Knihovnicím se podařilo vytvořit příjemné prostředí, kam čtenáři rádi chodí pro dobrou knihu nebo si na chvíli odpočinout od každodenního shonu. V nabídce služeb nechybí zapojení moderních informačních technologií, ani řada kulturních aktivit pro všechny skupiny uživatelů.

Okres Hodonín
Městská knihovna Ždánice
http://www.infocentrumzdanice.cz/index.php?view=knihovna
Knihovnice: Mgr. Marie Wolfová
Metodička: Magda Švejcarová
Zřizovatel: Město Ždánice 
Starosta: MUDr. Vladimír Okáč
Počet obyvatel: 2 529

Knihovna plní roli partnera všech místních organizací, který systematicky shromažďuje informace o městě a okolí. Podílí se na zvyšování vzdělání, podporuje dobré soužití lidí v místě. Vytváří prostor pro komunikaci a setkávání lidí všech věkových i zájmových kategorií.

Okres Vyškov
Obecní knihovna Drnovice
http://drnovice.knihovna.cz/
Knihovnice: Ladislava Růžičková
Metodička: Jaroslava Barová
Zřizovatel: Obec Drnovice
Starostka: JUDr. Zuzana Hermanová
Počet obyvatel: 2 377

V roce 2012 prošla knihovna celkovou rekonstrukcí, díky které získala moderní prostředí a podmínky pro poskytování širokého spektra služeb. Zaznamenává stálý nárůst počtu registrovaných čtenářů, návštěvníků, výpůjček i akcí. Letos se stala knihovnou profesionální.

Okres Znojmo
Městská knihovna v Hrušovanech nad Jevišovkou
http://knihovna.hrusovany.cz/
Knihovnice: Jana Bujnová
Metodička: Mgr. Jana Sikorová
Zřizovatel: Město Hrušovany nad Jevišovkou
Starosta: Ing. Miroslav Miloš
Počet obyvatel: 3 314

Díky dobré spolupráci se zřizovatelem byla knihovna v červnu 2014 přestěhována do nové budovy. Vznikl tak uživatelsky velmi přívětivý prostor umožňující pořádat informační lekce, tematická setkání, besedy s autory, cestovateli apod. pro děti, mládež, seniory i širokou veřejnost.

Zvláštní ocenění Knihovna Jihomoravského kraje 2016:

Okres Břeclav
Městská knihovna Hustopeče
http://ccv.volny-cas.cz/knihovna/#content
Knihovnice: Jitka Horáková, Jana Unverdorbenová
Metodička: Jarmila Smolová
Zřizovatel: Město Hustopeče
Starostka: PaedDr. Hana Potměšilová
Počet obyvatel: 5 880

Knihovna se stala centrem vzdělávání, komunikace, setkávání i odpočinku. Její aktivity jsou různorodé, určené všem věkovým kategoriím, včetně handicapovaných uživatelů. Ve své činnosti spolupracuje také se zřizovatelem, školami, spolky a ostatními institucemi města.

Zvláštní ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2016:

Zdenka KOMŮRKOVÁ, Městská knihovna Jevišovice, Okres Znojmo

Paní Zdenka Komůrková vede knihovnu od července 2013. Za dobu její působnosti se podařilo knihovnu rozšířit a proměnit v komunitní centrum města. Poskytuje svým čtenářům nadstandardní nabídku služeb, účastní se mnoha regionálních projektů i celostátních akcí na podporu čtenářství. Mezi další mimořádné aktivity knihovny patří Knižní pohotovost nebo přeshraniční projekt Čtení bez hranic. Knihovna díky paní Komůrkové získala řadu ocenění.

Datum: 
Čt, 2016-11-10
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016
Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016

Poslední aktualizace: 05.12.2016, 11:48