Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Vyhlášku Ministerstva kultury naleznete zde.

Poslední aktualizace: 09.12.2021, 13:03