Promítání: Tricky Women

Tricky Women

Kdy: úterý 28. února 2017 / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí 

Wann: Dienstag 28. Februar 2017 / 18.00
Wo: Konferenzsaal / Erdgeschoss

Aktuální animované filmy rakouských umělkyň Tricky Women prezentují aktuální pozice rakouských filmových animátorek a nechávají nahlédnout do plejády nejrozmanitějších technik a pracovních postupů, kterými chtějí filmařky obrátit naši pozornost k aktuálním a zároveň věčným tématům. Program vznikl ve spolupráci festivalu Tricky Women a rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA). Anglicky nebo bez dialogu.

Aktuelle Animationsfilme österreichischer Künstlerinnen Tricky Women vereinen aktuelle Positionen österreichischer Animationsfilmkünstlerinnen und geben Einblicke in die vielfältigen Techniken und Arbeitsweisen, mit denen die Filmemacherinnen aktuelle und gleichzeitig ewige Themen in den Fokus rücken. Eine Zusammenarbeit des Festivals Tricky Women und dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA). Englisch oder ohne Dialog.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 28.02.2017, 11:36