Publikace

Následující publikace jsou k dispozici po předchozí domluvě.

Kontaktní osoba: Marcela Bugnerová, tel.: 541 646 301, e-mail: marcela.bugnerova@mzk.cz
Publikace jsou řazené abecedně dle názvu - pro řazení dle data vydání klikněte zde.

Kniha ve 21. století : redefinování role knihoven ve 21. století

Slezská univerzita. Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016.
186 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

Cena poštovného

Katalog MZK

Knihovna Lidových novin. Katalog k výstavě (15. říjen - 30. listopad  2018, Galerie MZK v Brně)

Martina Smolová

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018.
85 stran

ISBN 978-80-7051-255-5

Cena poštovného

Katalog MZK

Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání

Lucie Heilandová – Jindra Pavelková (edd.)

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018.
259 stran

ISBN 978-80-7051-259-3

Cena poštovného

Katalog MZK

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Katalog k výstavě

Martina Bolom-Kotari (ed.)

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019.
139 stran

ISBN 978-80-7435-740-4

Cena poštovného

Katalog MZK

Knihovny současnosti 2000–2009

sborníky z konference

ročníky 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cena poštovného

Katalog MZK

Knihovny současnosti 2019. Sborník z 27. ročníku konference konané ve dnech 10.-12. září 2019 v Olomouci

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně – Praha: Sdružení knihoven České republiky, 2019.
232 stran.

ISBN 978-80-7051-278-4 (Moravská zemská knihovna v Brně)
ISBN 978-80-86249-89-6 (Sdružení knihoven České republiky)

Dostupné online ve formátech PDF (9,91 MB).

Knížky naučení všelikého

Lucie Heilandová – Jindra Pavelková (edd.)

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019.
201 stran

ISBN 978-80-7051-279-1

Cena poštovného

Katalog MZK

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015-2020

Moravská zemská knihovna, Oddělení knihovnictví

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015.
39 s.

Dostupné online ve formátu PDF.

Katalog MZK

Konference Kniha v 21. století: trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb, 5. - 6. února 2014

Libuše Foberová, Jan Lidmila

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2014.
173 s.

Dostupné online ve formátech PDFepubmobi a pdb.

Krásná kniha moravská : kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem : katalog k výstavě v Galerii MZK

Hana Glombová – Romana Macháčková

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019.
108 stran

ISBN 978-80-7051-282-1

Rozebráno

Katalog MZK