Archimédův bod. Promítání filmu o životě Jiřího Mahena

Kdy: úterý 28. května 2019 / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Televizní film je situován do 30. let minulého stoletjí, kdy Jiří Mahen dopisuje divadelní hru pod názvem Archimédův bod, tehdy se objeví na brněnské literární scéně mladý začínající autor, který dopsal svou dramatickou prvotinu, pro niž si zvolil stejné téma i příběh jako samotný Mahen. Jak dopadne jeho Mahenův vnitřní zápas, dokáže se vzdát svého vlastního úspěchu ve prospěch mladého autora, jehož hru považuje za lepší? Pravdivě zobrazit a detailně vykreslit Mahenovu osobnost, jeho složitost, plachost a zároveň bojovnost, dokázal jeho představitel Ilja Racek. Na promítání filmu bude přítomna i herečka Zdena Herfortová, která ve filmu také hrála.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, 541 646 140, Monika.Kratochvilova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Paní Zdena Herfortová na besedě v MZK, fotografie Pavel Tazbirek
Paní Zdena Herfortová představuje svoji knihu Jízda přes kočičí hlavy, fotografie Pavel Tazbirek
Poděkování paní Zdeně Herfortové, fotografie Pavel Tazbirek

Poslední aktualizace: 02.06.2019, 19:14