Autorské čtení: Kathrin Röggla - Nachtsendung. Unheimliche Geschichten

Autorské čtení: Kathrin Röggla - Nachtsendung. Unheimliche Geschichten

Kdy: úterý 20. února 2018 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Wann: Dienstag 20. Februar 2018 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock

Kathrin Röggla patří mezi nejzajímavější současné rakouské spisovatelky. Píše prózu, divadelní a rozhlasové hry. Její tvorba se vyznačuje důrazným politickým apelem, kritikou médií a pracovního světa. Její nejnovější kniha je sbírka povídek Nachtsendung, ze které bude číst. Čtení se uskuteční ve spolupráci a za pomoci Rakouského kulturního fóra v Praze a literárním programem SchreibART Austria. Čtením bude provázet rakouský lektor Erkan Osmanović MA. Čtení bude v němčině.

Kathrin Röggla gehört zu den interessantesten österreichischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Sie schreibt Prosa, Theaterstücke und Hörspiele für Rundfunk. Ihr Schaffen ist gekennzeichnet durch eine dringende politische Botschaft, der Kritik der Medien und der Arbeitswelt. Ihr neuestes Werk, aus dem sie lesen wird, trägt den Titel Nachtsendung. Die Lesung findet in Zusammenarbeit und mit Hilfe des Österreich-Kulturforum Prag und dem Literaturprogramm SchreibART Austria. Die Lesung wird moderiert von österreichischen Lektor Erkan Osmnović MA. Die Lesung ist in deutscher Sprache.  

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 24.01.2018, 18:05