Autorské čtení z Kaligrafické knihy Nikoly Klanicové

Kdy: 25. 10. 2018 / 17.00
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro

Mgr. Nikola Klanicová, Ph.D., (1973) je česká kaligrafka a spisovatelka. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, kde se věnovala i popularizaci matematické logiky a filosofie vědy. Tématem jejího studia byly vzory a pravidelné struktury vznikající spontánně v přírodě. Za jednu z takových struktur považuje i ruční písmo: uvažuje o rukopisu jako o jedinečném vzoru, jímž se člověk projevuje v časoprostoru. Západní kaligrafii se věnuje profesionálně od roku 2001. Pro její kaligrafickou tvorbu je typické kombinování starých písařských postupů a zcela současného expresivního kaligrafického stylu, založeného na spojitém písmu. Často používá materiály užívané v renesanční knižní malbě a iluminaci. Její kaligrafické obrazy jsou v soukromých i galerijních sbírkách v ČR, USA, Rusku a Japonsku.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Heilandová, 541 646 158, lucie.heilandova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 25.10.2018, 12:17