Benjamin Frommer: Šestkrát smíšené - Česko-německo-židovské manželství v době nacistické okupace a po osvobození

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":
"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Benjamin Frommer: Šestkrát smíšené - Česko-německo-židovské manželství v době nacistické okupace a po osvobození

úterý 26. března, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

(přednáška i následná diskuze budou probíhat v českém jazyce)

Benjamin Frommer (*1969) je americký historik, titul Ph.D. získal r. 1999 na Harvard University, v současné době působí na katedře historie Northwestern University v Chicagu, kde jako Associate Professor (docent) přednáší dějiny střední a východní Evropy. Nakladatelství Academia vydala v roce 2010 v českém překladu jeho knihu „Národní očista – Retribuce v poválečném Československu“.

Audiozáznam přednášky: mp3 (106 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotodokumentace:

PřílohaVelikost
benjamin_frommer_a4_plakat.pdf192.66 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
Přednášku Benjamina Frommera moderoval Jiří Friedl z Historického ústavu AV ČR.
Přednáška amerického historika Benjamina Frommera přilákala do MZK asi 60 posluchačů.
Benjamin Frommer z Northwestern University v Chicagu přednáší o smíšených manželstvích v době nacistické okupace a po osvobození.
Zájem o doplňující informace ze strany publika byl velký.
Benjamin Frommer svou přednášku i následnou diskuzi zvládal v obdivuhodné češtině.

Poslední aktualizace: 29.03.2013, 09:46