Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938 – 1944

Cudné mlčení

Kdy: středa 3. 7. – 27. 9. 2017
Kde: foyer / 3. patro

Brněnské divadlo sice hrálo v dějinách města vždy významnou roli, jeho osudy ale dosud známe jen z různých dílčích studií. O brněnském německém divadle to platí dvojnásob, období tzv. Protektorátu zůstávalo zatím úplně mimo pozornost badatelů. Tato výstava je vlastně prvním pohledem na jeho činnost v temných válečných letech. Nelehký pokus autora výstavy, PhDr. Vojena Drlíka, ukázat peripetie života v tzv. Protektorátu na příkladu kulturní instituce, tradičně chápané jako jeden z klíčových pilířů německé existence uprostřed českého prostředí, se opírá o důkladnou rešerši dobového tisku a archivních materiálů.

Ve středu 27. 9. proběhne dernisáž výstavy Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944, na niž naváže přednáška autora PhDr. Vojena Drlíka.

Vstup volný

Kontaktní osoba: Romana Macháčková, +420 541 646 133

Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938 – 1944
Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938 – 1944
Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938 – 1944

Poslední aktualizace: 12.07.2017, 13:06