Exkurze: Grafické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny dostupné on-line

Kdy: pondělí 11. února 2019 / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Grafika představuje významnou část kulturního bohatství uchovávaného ve sbírkách Moravské zemské knihovny. Jedná se o rozmanitou škálu dokumentů jako jsou grafické listy, portéty a fotografie významných osobností, veduty měst, plány, reprodukce děl, kalendáře aj. Většina je dostupná on-line prostřednictvím Digitální knihovny MZK. Mnohé z nich přibližují město Brno v minulosti prostřednictvím nákresů, litografických pohledů nebo fotografií. Součástí exkurze bude seznámení s těmito dokumenty a ukázky jejich vyhledávání.

Kontakt: exkurze@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Registrace na exkurzi:

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 07.02.2019, 12:05