Exkurze v Moravské zemské knihovně

Exkurze MZK

Kdy: pondělí 9. října 2017 / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Prohlídka knihovny

Nahlédněte do prostor druhé největší knihovny v České republice. Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, poznáte běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám knihovnu jinak. Na závěr se kromě informací o poskytovaných službách a rozmanitých aktivitách naučíte, jak efektivně hledat a najít potřebné informace.

Téma exkurze: Rukopisy a staré tisky

(Věděli jste, že 7. 10. uplynulo již 531 let od vydání první tištěné knihy v Brně?...)

Jmenuje se Agenda Olomucensis a jedná se o sbírku formulářů pro potřeby kněží olomoucké diecéze při liturgických úkonech.

Tento prvotisk ještě neměl titulní list, všechny údaje jsou uvedeny až na konci. Kniha byla tištěna dvoubarevně s notovou osnovou, noty se musely zapisovat ručně. Kniha má 108 listů. Brno se stalo po Plzni a Vimperku třetím městem u nás, kde se začalo dařit knihtisku. V Brně se vytisklo do roku 1500 celkem 23 prvotisků, což je až třetina tiskařské produkce u nás v 15. století. V Praze se knihtisk objevil až o rok později v roce 1487. Brno se tak stalo ve své době jediným knihtiskařským centrem ve střední Evropě. 

Součástí exkurze je návštěva studovny rukopisů a starých tisků s odborným výkladem a ukázkami.

Odborný výklad povede Mgr. Lucie Heilandová.

Témata příštích exkurzí:

13. 11.  Zahraniční knihovny v MZK
11. 12.  Služby pro veřejnost (Věděli jste, že 11. 12.  si  každoročně připomínáme otevření knihovny pro veřejnost , ke kterému došlo již v roce 1883?...)

Rezervujte si své místo na exkurzi.

Kontakt: exkurze@mzk.cz , +042 541 646 140

Více o exkurzích: exkurze

Vstup volný
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Registrace uzavřeny

Mgr. Lucie Heilandová při výkladu o psacím náčiní, ukázka pergamenu
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Biblia pauperum, tzv. Bible chudých, pravděpodobně z Nizozemí z let 1450–60, psaná latinsky, v majetku MZK
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Nejstarší tisk na Moravě, Agenda Olomucensis, 1486, zapůjčeno z Památníku písemnictví v Rajhradě
Agenda Olomucensis, ukázka notového záznamu
Ukázka tiskařské techniky
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Ukázka impresa, tzv. vydavatelské poznámky v zadní části prvotisku

Poslední aktualizace: 09.10.2017, 21:53