Exkurze v Moravské zemské knihovně

 Exkurze v Moravské zemské knihovně

Kdy: pondělí 12. února 2018 / 17.00
Kde: Malý sál / 6 patro

Cílem exkurzí je netradiční seznámení s druhou největší knihovnou, jejími službami a zázemím pro odborné činnosti.

Téma exkurze: Periodika a jejich dostupnost online

Exkurze jsou zaměřeny tematicky, každý měsíc mohou návštěvníci nahlédnout do jiných prostor, seznámit se s činnostmi, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myšlenky těchto exkurzí: Poznejte knihovnu jinak! 

Věděli jste, že...

-        MZK je příjemcem celkem 6 090 titulů periodik, z toho 5 913 je z České republiky a 177 titulů ze zahraničí?

-        v souborné databázi periodik vydávaných v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od počátku až do současnosti najdete bibliografický popis včetně signatur uložení v knihovnách, archivech a muzeích?

-        v Digitální knihovně MZK můžete vyhledávat až ve 2 372 titulech novin a časopisů, z toho v 695 přes vzdálený přístup?

-        zásluhou tzv. povinného výtisku si můžete v MZK vypůjčit všechny noviny a časopisy vycházející na území České republiky?

   

Kontakt: exkurze@mzk.cz

Vstup volný


Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Registrace uzavřeny

Výklad Mgr. Radky Chlupové, vedoucí odboru periodik a norem
Pohled do malého sálu
Účastníci exkurze se dověděli o možnostech vyhledávání periodik v licencovaných databázích
Seznámili se s možnostmi hledání periodik v OPAC i v Digitální knihovně MZK.

Poslední aktualizace: 13.02.2018, 08:33