Exkurze v Moravské zemské knihovně

Exkurze MZK

Kdy: pondělí 11. září 2017 / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Exkurze pro širokou veřejnost.
Cílem exkurzí je netradiční seznámení s druhou největší knihovnou, jejími službami a zázemím pro odborné činnosti.

Exkurze jsou zaměřeny tematicky, každý měsíc mohou návštěvníci nahlédnout do jiných prostor, seznámit se s činnostmi, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myšlenky těchto exkurzí: Poznejte knihovnu jinak!


Tématem první prohlídky po prázdninách bude digitalizace dokumentů.

 

Moravská zemská knihovna je jednou z hlavních institucí podílejících se na digitalizaci národního kulturního dědictví. V letech 2011-2015 se jako partner podílela ve spolupráci s Národní knihovnou ČR na dosud nejrozsáhlejším digitalizačním projektu s názvem Národní digitální knihovna. MZK bude usilovat o pokračování masové digitalizace i po skončení udržitelnosti projektu, tj. po roce 2019.

Kromě odborného výkladu s ukázkami vyhledávání již digitalizovaných dokumentů přes nové webové rozhraní http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

vás pozveme k návštěvě digitalizačního pracoviště. 

 

Garantem odborné části exkurze je MgA. Michal Indrák, Ph.D., vedoucí odboru digitalizace.

Součástí prohlídky bude návštěva běžně nepřístupných prostor.

S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře (viz níže) nebo osobně na informačním pultu v přízemí knihovny.

 

Věděli jste, že:

- v průběhu projektu Národní digitální knihovna se podařilo zdigitalizovat 26 milionů stran (tj. více než 100 tisíc svazků)...

- také v roce 2016 se podařilo naplnit plán digitalizace 3 000 000 stran....

- na digitalizované dokumenty je odkazováno přímo z knihovního katalogu Vufind. Odkaz je pojmenován jako "Digitalizovaný dokument"...

Kontakt: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

 

 

Vstup volný
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Registrace uzavřeny

Návštěva digitalizačního pracoviště, provází Mgr. Zdeněk Hruška
Při výkladu u skenerů na digitalizaci, odborný výklad Mgr. Zdeněk Hruška

Poslední aktualizace: 09.10.2017, 10:25