Filmový pondělek: Oko nad Prahou /za účasti Elišky Kaplicky Fuchsové/

Kdy: 24. 10. 2022 /18:00/
Kde: Konferenční sál, přízemí

Promítání filmu Oko nad Prahou za účasti paní Elišky Kaplicky Fuchsové, která film uvede a bude možnost s ní na téma debatovat.

Poslední aktualizace: 27.09.2022, 11:46