Host do domu

Host

Kdy: 5.–29. 4. 2017
Kde: Galerie MZK / přízemí

Legendární literární časopis Host do domu vyšel v Brně poprvé v roce 1954. Ve vedení časopisu se vystřídali šéfredaktoři Bohumír Macák, Jan Skácel a Jan Trefulka. Od počátku 60. let nabízel časopis prostor pro tvůrčí svobodu, stal se vyhledávanou názorovou platformou překračující literární obzory. V redakci působily výrazné literární osobnosti, mezi něž patřili Oldřich Mikulášek, Jaromír Tomeček nebo Ludvík Kundera. V roce 1963 došlo k výraznému posunu. Tehdy se stal šéfredaktorem Jan Skácel, spolu s ním v redakci působili Milan Uhde, Oleg Sus, Oldřich Bárta a Jan Trefulka. Časopis se proměnil v tribunu předních literárních kritiků, básníků a spisovatelů své doby, velký prostor dostávalo výtvarné umění včetně legendární Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, vznikly osobité rubriky, na něž se snaží navázat i současné tituly. V dubnu roku 1970 bylo vydávání časopisu úředně zastaveno. Tím na dlouhou dobu skončila jedna z velkých etap moravského literárního života.

V roce 2014 představil Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska p. o., výstavu Host do domu – Sen o svobodě k výročí 60 let od založení tohoto časopisu. Moravská zemská knihovna přináší svým čtenářům část této výstavy, která se setkala s velkým úspěchem návštěvníků.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, romana.machackova@mzk.cz

Vstup volný
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.03.2017, 16:16