Ilustrační tvorba Jana Zrzavého

Moravská zemská knihovna vás zve na putovní výstavu Ilustrační tvorba Jana Zrzavého (5. listopadu 1890 – 12. října 1977), která byla připravena u příležitosti 120. výročí malířova narození. Autorkou výstavy je dr. Jitka Měřínská, předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého (http://turistickypruvodce.cz/sjz).
Tvorba Jana Zrzavého je na výstavě rozdělena na několik částí: ilustrace vycházející z dějové struktury literárního díla (dětské ilustrace, V. Hugo), ilustrace vyjadřující myšlenkové, pocitové a snové meditace nad tématem knihy (J. Zeyer, W. Shakespeare) a ilustrace vyjadřující duchovní podstatu literárního sdělení, kterou Jan Zrzavý vtělil do svých ilustrací.

„Kouzelník, který uměl namalovat duši.“
Takto charakterizoval Jana Zrzavého Otakar Štorch-Marien, zakladatel a majitel Aventina - nakladatelství, s nímž jsou spojeny začátky Zrzavého ilustrační tvorby. A tento kouzelník, který uměl namalovat duši, nás o tomto svém umění může přesvědčit snad při každém pozastavení u jednotlivých panelů, ať už se jedná o ilustrace knih Zeyerových, Hugových, Shakespearových, Seifertových, Máchových či Erbenových.

Součástí výstavy je nabídka publikace stejnojmenného názvu Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého, kterou je možno zakoupit v knihkupectví Barvič-Novotný v přízemí MZK. Obsahem publikace jsou ukázky knižních ilustrací Jana Zrzavého v kontextu s příslušnými literárními texty včetně stručných informací o literátech a ilustrovaných knihách.

Výstava je umístěna v 1. poschodí knihovny a je zájemcům volně přístupná do konce ledna 2011.

Poslední aktualizace: 13.05.2011, 09:18