Jana Nosková: Paralelní společnosti? Česko-německé soužití ve 20.-40. letech 20. století ve vzpomínkách německých obyvatel Brna

Paralelní společnosti

Kdy: úterý 22. října, 18.00
Kde: malý sál MZK (6. patro), Kounicova 65a

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery vás srdečně zve na přednášku z cyklu Odlišné jazyky - společné dějiny: Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti.

 

Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (*1975), etnoložka a historička, působí na Etnologickém ústavu AV ČR a zabývá se mj. mezietnickými vztahy na území českých zemí ve 20. století.  

Přednáška i diskuze budou probíhat v českém jazyce.

Audiozáznam přednášky: mp3 (236 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Příspěvky jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále v přízemí nebo v malém sále v 6. patře MZK.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přihlašte se k našim akcím na Facebooku:

PřílohaVelikost
Plakát - J. Nosková: Paralelní společnosti?415.6 KB
Jana Nosková: Paralelní společnosti? Česko-německé soužití ve 20.-40. letech         20. století ve vzpomínkách německých obyvatel Brna
Jana Nosková: Paralelní společnosti? Česko-německé soužití ve 20.-40. letech         20. století ve vzpomínkách německých obyvatel Brna

Poslední aktualizace: 25.10.2013, 12:35