Je esperanto mrtvý jazyk?

2. až 20. července 2012, 1. patro

Výstava vás seznámí  s problematikou mnohojazyčnosti  ve světě, s pokusy o její řešení a s okolnostmi vzniku a možnostmi současného využití esperanta, určeného pro usnadnění  rovnoprávné mezinárodní komunikace.

Představí se vám zde beletrie, odborné publikace i webové stránky psané v esperantu.

Proniknete do základů jeho gramatiky i slovotvorby, zjistíte rozmanité možnosti studia tohoto jazyka a odhalíte unikátní možnosti esperantistů při cestování a navazování přátelských kontaktů po celém světě.

Poznáte,  jak esperanto napomáhá k boření bariér mezi lidmi, k lepšímu poznávání cizích kultur, ke snazšímu studiu dalších jazyků i jak se podílí na mezinárodních dobročinných projektech.

Pořádá Český esperantský svaz a Klub esperantistů v Brně ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou

www.esperanto.cz

PřílohaVelikost
esperanto_pozvanka.pdf157.78 KB

Poslední aktualizace: 27.06.2012, 16:26