Komentovaná prohlídka knihovny

Kdy: pondělí 14. října 2019 / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Prohlídku interiérů knihovny včetně prostor jejího zázemí doplní seznámení s novinkami, současnými službami a nabídkou informačních zdrojů dostupných on-line.

Téma exkurze: Co přináší registrace aneb portfolio nabízených služeb a jejich dostupnost.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, 541 646 140, Monika.Kratochvilova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 11.10.2019, 16:38