Komentovaná prohlídka: Mezi námi

Mezi námi

Kdy: čtvrtek 5. října 2017 / 18.00
Kde: Galerie MZK / přízemí

Na komentované prohlídce autoři vysvětlí důvody vzniku a příběhy jednotlivých vystavených artefaktů.

Trojice autorů se schází v tématicky uchopené výstavě. Vedle výtvarných postupů autory spojuje zájem o člověka či živočicha (zvíře) zachyceného ve svém specifickém mnohdy zcela individuálním prostředí. Autoři vedou tichý dialog napříč žánry. Stanislava Benešová ve svých plátnech zpracovává čistě malířským jazykem téma příběhů dětských představitelů. David Kolovratník se ve své práci nově zajímá o nepoznanou minulost části své rodiny. Zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k rozměrným plátnům. Václav Sigurson Kostohryz vystavuje bronzové plastiky. Na komentované výstavě vysvětlí důvody jejich vzniku a příběhy jednotlivých vystavených tvorů. Autoři jsou finalisté loňského ročníku Samorostů. 


Stanislava Benešová
Ve svých malbách autorka podprahově reflektuje společenské a morální návyky. Klade si otázku, co odlišuje lidi od zvířat. Jsou tím právě společenské normy a výchova, které jsou vždy uměle vytvořené? V druhém tematickém celku se Stanislava Benešová dotýká fenoménu „vlčích dětí“ a tedy toho, jak by se lišily děti vyrůstající bez výchovy, bez vzoru dospělých. Autorka v kompozicích staví děti do role zdivočelé zvěře, jejíž život a pohyb je zdokumentován záznamem z fotopastí. Prostá dětská nespoutaná hra zasazena v jiný kontext může být i bojem o život.

David Kolovratník
Ve své práci se zajímá o nepoznanou minulost části své rodiny. David Kolovratník zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k rozměrným plátnům. Postavy, o kterých se však může často jen domnívat, kdo jsou nebo byly, staví do zcela nových, nikdy neproběhlých a mnohdy absurdních až děsivých situací a vztahů.

Václav Sigurson Kostohryz
V. S. K. se věnuje převážně drobné bronzové plastice. Jeho současná tvorba je inspirovaná přírodou, především životem zvířat. Na výstavě nám představí svůj nový cyklus Zvířata podle Sigursona. Kostohryzovi nejde o to, aby dokonale anatomicky ztvárnil různé živočichy. Snaží se především zdůraznit jedinečnost druhů a jejich přirozenou krásu a křehkost. Divák tak může sledovat pár monogamních ptáků Kivi, barvou fascinujících Chameleonů, „utíkající“ Chobotnici,  trio Kaloňů nebo může zjistit, co dělají Mloci v noci.

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Tomas.Kubicek@mzk.cz, 541 646 101.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 25.09.2017, 14:25