Komentovaná prohlídka: Mikulovská dietrichštejnská knihovna. Rukopisy - prvotisky - historie - současnost

Komentovaná prohlídka: Mikulovská dietrichštejnská knihovna

Kdy: čtvrtek 24. ledna 2019 / 17.00
Kde: Galerie MZK / přízemí

Výstavou vás provede kurátorka výstavy, seznámí vás s významnými okamžiky vzniku sbírky a představí vystavené exponáty.

Výstava představí sbírku rukopisů a prvotisků pocházejících původně ze zámecké knihovny v Mikulově, kterou její majitelé rozprodávali ve 30. letech 20. století a jejíž část koupil československý stát. Sbírka se dostala ve 40. letech do majetku Moravské zemské knihovny v Brně a dnes tvoří nejcennější část jejího historického fondu. V roce 2017 se podařilo zakoupit další z původně mikulovských rukopisů - receptář o přípravě barev z 15. století.

 

Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, 541 646 223, Jindra.Pavelkova@mzk.cz.

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 21.01.2019, 13:11