Koncert: Důvěrná společnice rozjímání smutných i veselých myslí.

Koncert: Důvěrná společnice rozjímání smutných i veselých myslí. 

Kdy: 25. 5. 2014 / 17:00 
Kde: Benediktinský klášter Rajhrad

Loutna v hudbě rajhradského kláštera 18. století

Na koncertě zazní skladby z hudebnin – loutnových tabulatur – pocházejících z rajhradského kláštera. V období kolem roku 1700 byla zjevně v klášteře hra na loutnu velmi oblíbená, o čemž svědčí početný inventář hudebnin pro loutnu sólo nebo v komorním obsazení. Do dnešních dnů se z něj dochovalo několik významných svazků. Obzvláště rozšířené byly tiskem vydané skladby pro komorní soubor s loutnou Ferdinanda Ignaze Hinterleithnera (Wien, 1699) a Wenzla Ludwiga von Radolt (Wien, 1701).

Významní loutnisté Sylvius Leopold Weiss a Johann Michael Kühnell jsou zastoupeni skladbami v rukopisných sbornících CZ-Bm A-371 a A-372. Asi nejvýznamnějším skladatelem pro loutnu v Rajhradě byl však Johann Georg Weichenberger.

Účinkující jsou především studenti a pedagogové oborů interpretace staré hudby na FF MU (Akademie staré hudby) a na JAMU v Brně.

Poslední aktualizace: 19.05.2014, 09:05