Konference: Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob

libri

Kdy: 17.–20. října 2017

Ve dnech 17.–20. října 2017 se v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně uskuteční VII. mezinárodní interdisciplinární konference věnovaná problematice dějin knižní kultury v rámci výzkumu historických knižních a archivních fondů na téma „Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob“.

Kontaktní adresa: librispeculum2017@gmail.com

Příspěvky sledující problematiku knižní kultury od středověku do 19. století se týkají:

  • role knihy v životě člověka od středověku do 19. století (potřeba čtenáře nacházet užitečné informace v knihách a budovat vlastní knihovny);
  • role knihy v každodennosti (encyklopedie, příručky, kuchařky …);
  • kniha jako prostředek vzdělání (vědecká pojednání, teze…);
  • kniha jako prostředek pro rozvoj duchovního života (náboženská literatura, literatura o posledních věcech člověka …);
  • role knihy v oblasti komunikace mezi lidmi (jazykové či jiné normativní příručky, výchovná literatura, učebnice, cestopisy, texty relací, deníky, záznamy …);
  • kniha jako předmět společenské komunikace (oblíbená témata, novinky …);
  • kniha jako prostředek spisovatele/vydavatele jak ovlivnit čtenáře;
  • kniha jako svědectví o dobách minulých a reflexe historie.

Výstupem bude recenzovaná publikace vydaná v roce 2018.

Pracovní jazyky: čeština, slovenština, němčina, francouzština, italština (příspěvky budou simultánně tlumočeny).

Více informací o konferenci: www.mzk.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/konference-Libri speculum vitae

Poslední aktualizace: 11.10.2017, 15:25