Křest knihy In conspectu angelorum psallam tibi (K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století)

Kdy: čtvrtek 22. ledna 2015, 16:00
Kde: Konferenční sál / přízemí

V rámci projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén vydává Moravská zemská knihovna v Brně další z publikací věnovaných rajhradskému klášteru. Záštitu nad právě vydávanou publikací převzal a kmotrem knihy se stal Mgr. Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury, který také knihu v Brně osobně pokřtí. Křest hudebně doprovodí sbor Ensemble versus, interpretovány budou skladby z rajhradské produkce.

Tématem knihy s názvem In conspectu angelorum psallam tibi (K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století) je tentokrát hudba ve zdech rajhradského benediktinského kláštera. Tradice rajhradského sběratelství a podpory kulturních aktivit má kořeny již ve středověku. Ve své nejranější fázi se omezovala především na oblast písemnictví a realizovala se jako objednávky či vlastní tvorba významných rukopisů. Vypovídají o ní také četné knižní odkazy předních moravských osobností. Svého vrcholu dosahují uvedené činnosti v době probošta Otmara Conrada (1764–1812). Conradovi se jako zázrakem nejen podařilo stabilizovat ekonomické poměry kláštera, předejít jeho zrušení, ale také rozšířit archivní a knihovní fond o jednotliviny i celky ze zrušených klášterů, pokračovat ve sbírání a opisování především historických pramenů, s nimiž se začalo již za jeho předchůdce Bonaventury Pitra, ale také provést opravu kláštera po zemětřesení z 60. let 18. století a založit na panství rajhradského kláštera několik nových vsí. Rovněž hudební produkce a interpretace má v rajhradském benediktinském klášteře dlouhou tradici, o čemž pojednává právě představovaná publikace.

Jedná se tedy o další počin na poli zpřístupňování kulturního dědictví, což je jednou z hlavních činností Moravské zemské knihovny, která se zaměřuje nejen na jeho zpřístupnění, ale především na jeho ochranu a uchování pro příští generace.  

Křest se uskuteční pod patronátem náměstka ministra kultury Miroslava Rovenského.

Poslední aktualizace: 14.01.2015, 15:19