Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí - výstava

Kdy: 19. 9. - 19. 11. 2022 
Kde: 5. a 6. patro

Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět více o řeči svého regionu? Rozdíly mezi nářečími českého jazyka prezentuje výstava s mapami nejohroženějších nářečních jevů i jevů stále živých. Tato výstava se se koná u příležitosti 70. výročí existence dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně.

Poslední aktualizace: 01.09.2022, 11:53