Léčiva v našich vodách - výzva pro čistírny odpadních vod

Kdy: středa 8. listopadu 2023 / 17:30

Kde: Konferenční sál / přízemí

Přednáší: Ing. Jindřich Král, Vodárenská akciová společnost, a. s.

Vodárenská akciová společnost, a. s., realizovala v letech 2021 a 2022 unikátní výzkumný projekt Léčiva v odpadních vodách a kalech. Odebírala vzorky ve 12 čistírnách odpadních vod v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina, a to jak při vtoku do čistíren, tak i po biologickém čištění. Laboranti sledovali přítomnost účinných látek, které jsou obsaženy v často používaných léčivech. Na přednášce budete seznámeni 
s průběhem a výsledky výzkumu. Získáte informace nejen o chování léčiv v odpadních vodách a na čistírnách odpadních vod, ale i o tom, jak se vzájemně ovlivňuje voda a životní prostředí.

Ing. Jindřich Král vystudoval Vysokou školu báňskou, obor materiálové inženýrství. Od r. 1994 se věnuje problematice vodárenství. V současné době vykonává funkci předsedy představenstva Vodárenské akciové společnosti (VAS), a. s., která je ryze českou komunální společností. VAS dodává vodu pro více než 530 tisíc obyvatel 
v okresech Blansko, Brno-venkov, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Jihlava. Zaměstnává 1 059 pracovníků. V r. 2022 získala VAS Národní cenu kvality.

VSTUP ZDARMA.

Kontakt: Martina Machátová, tel.: 541 646 170, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz.

Poslední aktualizace: 07.11.2023, 15:21