Literární advent: Vážně i nevážně

Literární advent: Vážně i nevážně 

Kdy: úterý 5. prosince 2017 / 17.00
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro

Setkání básnířky Karly Erbové a vyznavače brněnského hantecu Miloše Menclera. (Nakladatelství SURSUM)

Spisovatel Miloš Mencler je spoluautorem knih Špígl hantecu a Storky z Erbecu.

Básnířka Karla Erbová (1933) vystudovala dva roky sociálně zdravotní školy. Pracovala jako sekretářka, později jako směnová provozní Ústředního kulturního domu železničářů, od roku 1984 žije v Praze. Publikovat začala jako dvanáctiletá hned po skončení 2. světové války, a to v Plzeňské Pravdě. V roce 1963 se stala členkou literární skupiny Červen 63 v Plzni (Skupina byla po roce 1968 rozpuštěna.). O tři roky později vyšla její prvotina – básnická sbírka Neklid (Karla Papežová). V roce 1968 neprošla Karla Erbová politickými prověrkami, přišla o zaměstnání a ztratila možnost publikování. Druhá knížka Komu mé kosti vyšla tedy až v roce 1991. Od roku 1990 spolupracovala s Československým rozhlasem v Praze, rozhlasem v Plzni, a řadou časopisů u nás i v Polsku, v letech 1997–2000 s Rádiem Svobodná Evropa jako externí zpravodaj. Je členkou Obce spisovatelů, několik období byla členkou Rady OS, je členkou PEN klubu a Umělecké besedy. V roce 1995 založila Společnost Národní knihovny, byla její předsedkyní do listopadu 1997. Karla Erbová vydala celkem 4 prozaické knihy, 4 bibliofilie a 25 básnických sbírek.  Její poezie je překládána do němčiny, polštiny, lužické srbštiny, francouzštiny, bulharštiny, esperanta a italštiny. Spolupracovala s hudebními skladateli Leo Juřicou, Lukášem Sommerem a Jiřím Bezděkem. Ocenění: Cena města Plzně za celoživotní dílo 1999, Cena Jana Zahradníčka za českou poezii – 2001, Cena Bohumila Polana za básnickou sbírku Liánový most – 2002, Cena Bohumila Polana za básnickou sbírku Vasquezův jestřáb – 2005, Cena Bohumila Polana za básnickou sbírku Na příkrém břehu světa – 2017, Na jaře 2017 obdržela titul Dr.h.c. (World Akademy of Art and Culture Kalifornia).

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Literární advent: Vážně i nevážně
Literární advent: Vážně i nevážně
Literární advent: Vážně i nevážně
Literární advent: Vážně i nevážně

Poslední aktualizace: 18.12.2017, 15:57