Lukáš Fasora: Měšťanstvo a dělnictvo na Moravě 1870 - 1914. České a německé cesty konfliktů a spolužití

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":

"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Lukáš Fasora: Měšťanstvo a dělnictvo na Moravě 1870 - 1914. České a německé cesty konfliktů a spolužití

úterý 5. března, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Pan doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (*1972), pracuje v Historickém ústavu Filozofické fakulty MU v Brně, zaměřuje se na období 19. století na Moravě, mj. na problémy sekularizace společnosti a obecní samosprávu. Je mj. autorem monografie Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914 (Brno 2010) a spoluautorem dalších publikací, např. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918 (Brno 2012), Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století (Brno 2008) nebo Člověk na Moravě 19. století (Brno 2004).

Audiozáznam přednášky: mp3 (95 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie

PřílohaVelikost
lukas_fasora_a4_plakat.pdf195.1 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf85.58 KB
letak_odlisne_jazyky_0.pdf309.82 KB
Přednášku historika Lukáše Fasory uvedl a moderoval historik Tomáš Dvořák z občanského sdružení Conditio humana.
Přednáší doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" v MZK v Brně
diskuze k přednášce Lukáše Fasory "Měšťanstvo a dělnictvo na Moravě 1870 - 1914"

Poslední aktualizace: 06.03.2013, 12:35