Mezi námi

Mezi námi

Kdy: 5. září – 5. října 2017
Kde: Galerie MZK / přízemí
po–pá 10.00 – 18.00

Stanislava Benešová, David Kolovratník a Václav Sigurson Kostohryz jsou finalisté čtvrtého ročníku přehlídky nezávislého autorského umění Samorosti 2016 v galerii NoD v Praze. Projekt Samorosti je výběrem z děl výtvarníků a tvůrců z řad široké veřejnosti, kteří stojí vně standardní institucionalizovaný umělecký provoz, ale kteří již prokazují určité elementární výtvarné kvality a schopnosti. Trojice výtvarníků se schází v tematicky uchopené výstavě. Vedle výtvarných postupů autory spojuje zájem o člověka či živočicha, zachyceného v jeho specifickém prostředí.

Stanislava Benešová
Ve svých malbách autorka podprahově reflektuje společenské a morální návyky. Klade si otázku, co odlišuje lidi od zvířat. Jsou tím právě společenské normy a výchova, které jsou vždy uměle vytvořené? V druhém tematickém celku se Stanislava Benešová dotýká fenoménu „vlčích dětí“ a tedy toho, jak by se lišily děti vyrůstající bez výchovy, bez vzoru dospělých. Autorka v kompozicích staví děti do role zdivočelé zvěře, jejíž život a pohyb je zdokumentován záznamem z fotopastí. Prostá dětská nespoutaná hra zasazena v jiný kontext může být i bojem o život.

David Kolovratník
Ve své práci se zajímá o nepoznanou minulost části své rodiny. David Kolovratník zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k rozměrným plátnům. Postavy, o kterých se však může často jen domnívat, kdo jsou nebo byly, staví do zcela nových, nikdy neproběhlých a mnohdy absurdních až děsivých situací a vztahů.

Václav Sigurson Kostohryz
V. S. K. se věnuje převážně drobné bronzové plastice. Jeho současná tvorba je inspirovaná přírodou, především životem zvířat. Na výstavě nám představí svůj nový cyklus Zvířata podle Sigursona. Kostohryzovi nejde o to, aby dokonale anatomicky ztvárnil různé živočichy. Snaží se především zdůraznit jedinečnost druhů a jejich přirozenou krásu a křehkost. Divák tak může sledovat pár monogamních ptáků Kivi, barvou fascinujících Chameleonů, „utíkající“ Chobotnici,  trio Kaloňů nebo může zjistit, co dělají Mloci v noci.

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Tomas.Kubicek@mzk.cz, 541 646 101.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Mezi námi

Poslední aktualizace: 06.09.2017, 08:15