Michal Frankl: Zavřená hranice - Československo a židovští uprchlíci po "anšlusu" Rakouska

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":
"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Michal Frankl: Zavřená hranice -Československo a židovští uprchlíci po "anšlusu" Rakouska

úterý 12. března, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Mgr. Michal Frankl, Ph.D. (*1974), je vedoucím oddělení pro dějiny šoa v Židovském muzeu v Praze. Věnuje se mj. dějinám moderního českému antisemitismu a československé uprchlické politice. Je autorem monografie „Emancipace od Židů. Český antisemitismus na konci 19. století“ (2008) a spolu s Kateřinou Čapkovou autorem knihy „Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933 – 1938“ (2008).

Audiozáznam přednášky: mp3 (96 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie:

PřílohaVelikost
michal_frankl_a4_plakat.pdf190.26 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
Dr. Kovařík z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Brně představuje přednášejícího hosta pana dr. Michala Frankla.
Publikum v MZK na přednášce "Zavřená hranice. Československo a židovští uprchlíci po anšlusu Rakouska".
Mgr. Michal Frankl, Ph.D., vedoucí oddělení pro dějiny šoa v Židovském muzeu v Praze přednáší v MZK v Brně.
Diskuse po přednášce z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny" v MZK v Brně.
Historici Michal Frankl a David Kovařík při diskusi k přednášce v MZK v Brně.

Poslední aktualizace: 14.03.2013, 16:07