Milan Řepa: Vlasti moravských Čechů a Němců

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na zahájení přednáškového cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":

"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

První přednáška se koná:

v úterý 19. února, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Milan Řepa: Vlasti moravských Čechů a Němců - proměny kolektivního vědomí Moravanů v 19. století.

Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (*1970) pracuje v brněnské pobočce Historického ústavu Akademie věd České republiky, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na dějiny Moravy v 19. století, fenomény patriotismu a nacionalismu a dějiny dějepisectví. Je autorem knih Moravané nebo Češi (2001), Poetika českého dějepisectví (2006), editoval například publikace Dějiny Králova Pole (2004), 19. století v nás (2008) a Kometa. Příběh hokejového klubu (2011).

Audiozáznam přednášky: mp3 (107 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie

PřílohaVelikost
repa_prednaska_a4.pdf195.6 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf85.58 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
Adrian von Arburg z občanského sdružení Conditio humana
Dr. Milan Řepa z brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR
Dotazy z publika a diskuze po přednášce
Mgr. Milan Řepa, Ph.D. přednáší v rámci cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny"

Poslední aktualizace: 22.02.2013, 15:13