Mirek Němec: Hanebná řeč? Otázka němčiny v první Československé republice

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":
"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Mirek Němec: Hanebná řeč? Otázka němčiny v první Československé republice

úterý 9. dubna, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Dr. phil. Mirek Němec (*1971) je odborným asistentem na Katedře germanistiky UJEP v Ústí nad Labem, zabývá se mj. česko-německými kulturními vztahy v 19. a 20. století, dějinami první republiky či dějinami školství. Výsledkem jeho doktorského stipendia na katedře Historie východní Evropy na univerzitě ve Freiburgu je disertace z roku 2007 s názvem „Výchova k občanství? Německé střední školy v první Československé republice 1918 – 1938“.

Audiozáznam přednášky: mp3 (100 MB). 

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Přehled o plánovaných přednáškách i přednášejících v jarním cyklu nabízí podrobný harmonogram.

Audiozáznamy z již proběhlých přednášek najdete na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie:

PřílohaVelikost
mirek_nemec_a4_plakat.pdf190.58 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
Přednáška Mirka Němce v MZK v rámci cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny"
Téma přednášky Dr. phil. Mirka Němce z Katedry germanistiky UJEP Ústí nad Labem
Mirek Němec: Hanebná řeč? Otázka němčiny v první Československé republice
Mirek Němec v diskuzi s posluchači po přednášce
Dotazy z publika
Diskuze moderovaná historikem Jiřím Dufkou z Conditio humana o.s.

Poslední aktualizace: 11.04.2013, 11:25