Moudrosti a nesmysly

Štědroň

Kdy: pátek 13. října / 17.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Křest nového CD hudby Miloše Štědroně v podání souboru Musica Poetica. Moudrosti a nesmysly netvoří dva protikladné světy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Spíše jsou dvěma stranami téže mince a společně tvoří nerozlučnou jednotu. Jsou zárukou rovnováhy lidského světa. Navíc jsou často obtížně identifikovatelné. Nikdy si tak nemůžeme být zcela jisti, se kterým z obou světů jsme v daném okamžiku konfrontováni. V hudebních miniaturách Miloše Štědroně se setkávají texty Jana Amose Komenského s novodobými limeriky Edwarda Leara v nepřekonatelném překladu Antonína Přidala.

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 03.10.2017, 16:31