Nová městská zahrada

Nová měst zahr

Přednáška: středa 6. prosince / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Výstava: 6. 12. 2017 – 11. 2. 2018
Kde: Foyer MZK / 6. patro

Vernisáž: středa 6. prosince / 18.00
Kde: Foyer MZK / 6. patro

Přednáška a výstava přibližují aktuální formy současné městské zahrady v rámci evropského kulturního kontextu. Na příkladech realizací zahrad, vzniklých v posledních letech v Rakousku, Itálii a Švýcarsku, jsou demonstrovány současné evropské tendence v tvorbě veřejných prostorů a mohou být chápány jako modelová řešení, která osobitými způsoby reflektují naléhavá environmentální a společenská témata života ve městě.

Projekt vznikl za podpory grantu IGA ZF MENDELU v Brně: ZF/2017 – AP017 - Nová městská zahrada v evropském kontextu.

Autor:
Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.

Spolupráce:
Bc. Lýdia Kolarčíková
Bc. Adam Kořistka
Bc. Alena Mynarčíková

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.
Vstup volný

Poslední aktualizace: 08.11.2017, 11:27