Nový památník v Letech

Kdy: 15. 9. – 18. 10. 2020
Kde: Foyer MZK / 1.–3. patro

Putovní výstava představí návrhy vzešlé z mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěže na podobu budoucího Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Nový památník a expozice v Letech by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Do soutěže dorazilo 41 návrhů z ČR i ze světa (Velká Británie, Španělsko, Japonsko atd.). Odborná porota soutěže v čele s ing. arch. Josefem Pleskotem nakonec vybrala návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík.

Vernisáž výstavy proběhne 15. 9. 2020 v 17.00 v Konferenčním sále

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 15.09.2020, 09:03