O starých stezkách

Kdy: úterý 26. března 2019 / 17.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Přednáška Ing. Radana Květa, CSc., bývalého vědeckého pracovníka Geografického ústavu ČSAV Brno, o vznikání starých stezek v čase před více než 30 000 lety (doba lovců mamutů). Rozšíření starých stezek nastávalo postupně v pozdějších dobách a k dosažení maximálního rozsahu jejich sítě došlo až po 10. století (po době Velké Moravy). K zanikání starých stezek docházelo postupně od 13.–14. století, k jejich úplnému opuštění nastalo ale až v 18. a 19. století.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 07.03.2019, 14:23