Oči Brna: Bohuslav Fuchs

Bohuslav Fuchs - nejvlivnější tvůrce veřejného prostoru Brna.

Do Brna přišel Bohuslav Fuchs, rodák ze Všechovic u Bystřice pod Hostýnem, v roce 1923. Tehdy byla moravská metropole v procesu velkého stavebního rozvoje spojeného s připojením předměstských obcí. Bohuslav Fuchs měl možnost zapojit se do rozvoje města, podařilo se mu také vytvořit si osobitý styl, jímž nepochybně ovlivnil tehdejší i současnou tvář Brna. Své stavby oprostil od všeho nadbytečného. Jeho půdorysná řešení oplývala novátorstvím, jeho díla se vyznačovala i přes svou racionálnost vysokou estetičností. Fuchs byl mj. členem Skupiny výtvarných umělců v Brně, členem Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské, členem redakční rady časopisu Index, listu pro kulturní politiku. V roce 1932 založil rodinnou firmu AKA, společnost pro výrobu bytových doplňků a uměleckých předmětů. Působil i jako pedagog, v roce 1948 byl poprvé zvolen děkanem Fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysoké školy stavitelství v Brně.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA.

Připravované akce:

1. – 30. června 2015 – Bohuslav Fuchs. Brno avantgardníVýstava věnovaná 120. výročí architekta Bohuslava Fuchse.

16. června / 18:00 – Bohuslav Fuchs - nejvlivnější tvůrce veřejného prostoru Brna. Urbanista, architekt, inspirátor a učitel  Přednáška architekta Jana Sapáka.

25. června / 17:00 – Architekt Bohuslav Fuchs ve Zlíně a v Luhačovicích – Přednáška PhDr. Blanky Petrákové.

 

Poslední aktualizace: 09.06.2015, 21:30