Oči Brna: Christian d’Elvert

Brněnský historik, publicista, mecenáš a politik Christian d’Elvert (1803–1896) byl prvorozeným synem francouzských emigrantů Friedricha d’Elverta a Clary de Taintenier, kteří se roku 1797 usadili v Brně, kde žili až do své smrti. Po absolvování brněnského a olomouckého gymnázia zahájil Christian d’Elvert studium práv na Karlově univerzitě v Praze a absolutorium ukončil na vídeňské univerzitě v roce 1826. Po návratu do Brna nastoupil na místo koncipisty zemského moravskoslezského gubernia a začal se jako představitel německé liberální strany politicky angažovat v brněnském veřejném životě. Stal se zakládajícím členem řady spolků i organizací, působil v řadě komisí zabývajících se regulací a úpravou města Brna nebo byl zvolen do obecního výboru města Brna, kde se podílel i na vzniku řady správních reforem.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Heilandová, heiland@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

cover foto

Připravované akce:

1. února – 27. února 2016 - Christian d’Elvert. Otec moravských kulturních dějin.
(foyer MZK)
Výstava věnovaná osobnosti brněnského starosty, politika, poslance a historika Christiana d’Elverta.

5. února 2016 v 17 hod. - Christian d’Elvert, brněnský starosta a poslanec.
(konferenční sál, přízemí)
Přednáška historika a vysokoškolského pedagoga doc. Mgr. Lukáše Fasory, Ph.D.

22. února 2016 v 18 hod. - Brněnská okružní třída a její tvůrci.
(videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška Mgr. Jany Mlatečkové, historičky umění dlouhodobě se věnující architektuře města Brna v širokém kulturněhistorickém kontextu.

 

  

PřílohaVelikost
plakat_Christian d’Elvert1.07 MB
zalozka_Christian d’Elvert522.62 KB

Poslední aktualizace: 23.08.2016, 13:15