Oči Brna: Dušan Jurkovič

Jurkovič

Dušan Samo Jurkovič (1868–1947) byl výraznou postavou secesní architektury. Narodil se na západním Slovensku ve vesnici Turá Lúka do rodiny notáře, Dušan měl šest sourozenců. Školu vychodil v Šamoríně, nižší gymnázium v Šoproni. V roce 1884 se zapsal na studium na c. k. státní průmyslovce ve Vídni. Již před dokončením prvního ročníku studia si sehnal praxi v kanceláři pražské firmy C. Korte & Comp. Bau-Unternehmung für Wasser- und Gas-Anlagen. V této společnosti, která se věnovala vzniku rozvodů pitné vody

především v Bratislavě, sbíral své první odborné a praktické zkušenosti. S lidovou tvorbou se naopak setkával již v dětství, protože jeho maminka Emílie sbírala lidové výšivky. A právě výstava výšivek pořádaná v roce 1887 v Turčianskom sv. Martine ovlivnila jeho další směřování na poli architektury. Velmi ho okouzlila stavba vstupní věže s motivy oravského lidového stavitelství. Chtěl navrhovat podobné stavby místo továrních budov. Přínosné pro něj proto bylo setkání se vsetínským architektem Michalem Urbánkem, pod jehož vedením mohl uplatňovat své stavitelské představy, které vycházely z jeho studia lidové tvorby. Již roku 1897 začal Jurkovič pracovat na projektu jídelny a útulny na Pustevnách, následovala také významná změna tváře lázeňského města Luhačovice. Ovšem nejen tato dvě nejznámější místa vyzdobil Dušan Jurkovič svými pohádkovými stavbami.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Jurkovič

Připravované akce: 

1.–30. listopad 2017 – Oči Brna: Dušan Jurkovič. Básník dřevěné architektury.
(foyer MZK)

Výstava věnovaná Dušanovi Jurkovičovi.

9. listopadu 2017 v 13.00 hod. a 16. listopadu 2017 v 15.00 hod. – Oči Brna: Na návštěvě u Dušana Jurkoviče
(Jurkovičova vila, Žabovřesky)
Prohlídka rodinného domu Dušana Jurkoviče vytvořeného dle vlastního projektu architekta.

14. listopadu 2017 v 17.00 hod. – Oči Brna. Dušan S. Jurkovič a Luhačovice
(konferenční sál, přízemí)
Přednáška PhDr. Blanky Petrákové.

28. listopadu 2017 v 17.00 hod. – Oči Brna: Vize velkých Luhačovic – nerealizované plány architekta Jurkoviče
(konferenční sál, přízemí)
Přednáška PhDr. Blanky Petrákové.

Poslední aktualizace: 22.11.2017, 11:49