Oči Brna: Eduard Milén

Milén

Do Brna se malíř, grafik a ilustrátor Eduard Milén (18. března 1891 Frýdštejn u Turnova – 19. května 1976 Brno) dostal přes Dalmácii, kam byl po vypuknutí první světové války povolán z Akademie výtvarných umění k vojenské službě. Jeho kreseb, vytvářených ve volných chvílích, si všiml velitel kadetní školy v Brně-Králově Poli, který Miléna do Brna přivedl o Vánocích 1916 jako asistenta kreslení. Malíř se velmi záhy aktivně zapojil do spolkového života Klubu výtvarných umělců Aleš, z města, v němž postupně nabývalo vliv stále početnější české obyvatelstvo, pomáhal vytvořit kulturní centrum. Na veřejnost vystoupil poprvé v červnu 1919 čtyřmi litografiemi s názvem Brno. Výraznou aktivitu představuje jeho spolupráce s Lidovými novinami, věnoval se jejich typografické úpravě, stejně jako typografii knih a plakátů. Jeho jméno je spojené také s jevištními dekoracemi a kostýmy pro Národní divadlo. Významná byla i jeho pedagogická činnost na Škole umění a také na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1948 byl jmenován řádným profesorem, od roku 1956 působil jako profesor umělecké tvorby na fakultě filozofické.  

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce:

4. dubna – 30. dubna 2016 - Utajené kouzlo Brna
(foyer MZK)
Výstava připomene osobnost malíře, grafika, vysokoškolského pedagoga a organizátora brněnského kulturního života Eduarda Miléna.

12. dubna 2016 v 18.00 - Milénovo poetické Brno
(videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška historika umění PhDr. Aleše Filipa, Ph.D.

21. dubna 2016 v 18 hod. - Eduard Milén - výtvarník, který v Lidových novinách zrušil linku mezi sloupci
(videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška historika Mgr. Miroslava Jeřábka, Ph.D.
Spolutvůrcem prestiže prvorepublikových Lidových novin byl také nadaný grafik, malíř, ilustrátor a scénograf Eduard Milén. Vytvořil vizuální podobu listu, která nabyla evropské úrovně.

PřílohaVelikost
plakat_milen.pdf215.27 KB
Oči Brna: Eduard Milén
Oči Brna: Eduard Milén
Oči Brna: Eduard Milén
Oči Brna: Eduard Milén
Oči Brna: Eduard Milén
Oči Brna: Eduard Milén

Poslední aktualizace: 23.08.2016, 12:13