Oči Brna: Eva Kilianová

V měsíci dubnu se v cyklu Oči Brna budeme věnovat Evě Kilianové.

Eva Kilianová

Eva Kilianová (17. května 1930), dcera mecenáše a vydavatele salonních časopisů Salon a Měsíc Bohuslava Kiliana a také sestřenice spisovatele Bohumila Hrabala, vyrůstala a dodnes žije v obřanské vile na břehu řeky Svitavy. Vystudovala filozofii a biologii na filozofické fakultě brněnské univerzity. Po dvou letech působení na základní škole v Karviné se vrátila zpět do svého rodného města, do Brna.

Jméno Evy Kilianové je úzce spojeno s počátky existence brněnského pracoviště Ústavu pro etnografii a folkloristiku a Historického ústavu ČSAV. Její základní pracovní náplní byla péče o tamní knihovnu a především psaní na stroji, svým kolegům přepisovala jejich veškerou badatelskou práci. Úzce spolupracovala s kolegou Oldřichem Sirovátkou. Protože jí však vzhledem k rodinnému zázemí nebyla práce s literárním textem cizí, začala se ve volném čase věnovat adaptacím záznamů folklórního podání. S texty zacházela velmi citlivě, s respektem k pramenům. Její edice, které vycházely v nakladatelstvích jako brněnský Blok, ostravský Profil nebo pražský Albatros byly vždy opatřeny soupisem literatury a pramenů a ediční poznámkou. Především dětem tak zprostředkovala svět dávných bájí a pověstí, jemuž výtvarnou podobu vtiskli přední čeští výtvarníci – Alois Mikulka, Jiří Hadač, Milan Zezulka, Antonín Strnadel, Zdena Táborská nebo Vlasta Baránková. 

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

5.–29. dubna 2017 – Eva Kilianová. Světem pohádek a lidových pověstí
(foyer MZK)

Výstava věnovaná Evě Kilianové a jejím adaptacím pohádek a pověstí Moravy a Slezska. 

11. dubna 2017 v 18.00 hod. – Na Veveří devět věží
(konferenční sál, přízemí)
Pověsti z Brněnska v podání Lukáše Riegera, člena divadla BuranTeatr.

18. dubna 2017 v 18.00 hod. – Známá neznámá Eva Kilianová
(videokonferenční sál / 4. patro)
Přednáška PhDr. Jany Pospíšilové, Ph.D., z Etnologického ústavu Akademie věd ČR.

27. dubna 2017 v 18.00 hod. – Pohádky a báje Moravy a Slezska
(konferenční sál, přízemí)
Přednáška Mgr. Ing. Romany Macháčkové.

PřílohaVelikost
plakat_duben.pdf169.56 KB
Oči Brna: Eva Kilianová

Poslední aktualizace: 26.04.2017, 14:17