Oči Brna: Ludwig Mies van der Rohe

Ludwieg Mies van der Rohe
(27. března 1886 v Cáchách – 17. srpna 1969 v Chicagu)

Oči Brna: Ludwig Mies van der Rohe

Architekt Ludwig Mies van der Rohe, syn kameníka, navštěvoval v rodných Cáchách nejdříve církevní školu, kterou však v roce 1899 opustil bez závěrečných zkoušek. Pokračoval na škole řemeslnické, následně se vyučil se zedníkem. Když ve svých 19 letech přišel do Berlína, pracoval jako kreslíř v kanceláři Bruno Paula. Svou první samostatnou zakázku získal již ve svých 20 letech – Riehlův dům v Neubabelsbergu u Postupimi, jehož výstavba znamenala pro mladého architekta velký úspěch. Profesor filozofie Alois Riehl ho zároveň uvedl mezi intelektuální společnost. Brzy poté získal Mies pracovní místo v ateliéru Petera Behrense. V roce 1912 si otevřel v Berlíně kancelář vlastní. Stavěl především ve vilových čtvrtích v Berlíně a v Postupimi, a to vesměs v neoklasicistním slohu. Teprve až po návratu z války (jíž se aktivně účastnil v letech 1915–1918) se jeho rukopis začal měnit pod vlivem avantgardy. Při své následné tvorbě se snažil o návrat k elementárním stavbám a tvarům. Zlomovým byl pro něj rok 1926, kdy byl zvolen viceprezidentem Werkbundu. Nemalý vliv na vývoj Miesova směřování mělo jeho studium spisů filozofa Romana Guardiniho a jeho filozofie protikladů. Ta se poprvé odrazila ve stavbě německého pavilonu na světové výstavě v Barceloně (1929) a také ve vile Tugendhat v Brně (1930). Obě stavby přinesly Miesovi světovou proslulost. V roce 1938 nastoupil na místo ředitele Chicago Armour Institute of Technology (později přejmenované na Illinois Institute of Technology – IIT). Stal se velmi oblíbeným v chicagských uměleckých kruzích. Ve Spojených státech žil a tvořil až do své smrti.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce:

1. března – 30. března 2016 - Mies van der Rohe a Brno
(foyer MZK)
Výstava věnovaná osobnosti Ludwiga Miese van der Rohe.

8. března 2016 v 18 hod. - Ludwig Mies van der Rohe – Tugendhat
(konferenční sál, přízemí)
Přednáška architekta, publicisty a vysokoškolského učitele Ing. arch. Jana Sapáka.

16. března 2016 v 18 hod. - Ludwig Mies van der Rohe & Brno
(videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška Mgr. Lucie Valdhansové.

22. března 2016 v 15.30 a 16.00 - Prohlídka vily Tugendhat
Sraz vždy 15 min. před začátkem prohlídky u vstupu do vily (Černopolní 45).
Zvýhodněné vstupné 210,- Kč (platba na místě).
KAPACITA NAPLNĚNA
Omlouváme se všem zájemcům o prohlídku vily Tugendhat. Vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě počtu návštěvníků nejsou již žádná volná místa.
Děkujeme za pochopení.

PřílohaVelikost
plakat_rohe.pdf788.28 KB
zalozka_rohe.pdf311.33 KB

Poslední aktualizace: 23.08.2016, 13:15