Oči Brna: Michal V. Marek

Oči Brna: Michal V. Marek

Kdy: 13. 9. - 30. 10. 2022
Kde: Foyer, přízemí

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. je ředitelem a zakladatelem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, členem Švédské královské akademie a působí na několika světových univerzitách. Multimediální prezentaci Oči Brna tentokrát věnujeme jeho životu a dílu, které se váže především k problematice dnes palčivě aktuální klimatické změny. Ačkoliv se vědecká komunita shoduje, že v současné době probíhá změna klimatu a významně se na ní podílí lidská činnost, veřejnost tento konsenzus nesdílí. V multimediální prezentaci vám proto nabízíme k nahlédnutí všechna dostupná díla prof. Marka a organizace CzechGlobe, doplněná o kurátorský výběr vědeckých a popularizačních titulů přibližujících problematiku klimatické změny napříč oborovým a názorovým spektrem.

Poslední aktualizace: 01.09.2022, 11:55