Oči Brna: Miloš Štědroň

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

 

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce:

5.–28. 2. 2019 – Miloš Štědroň. Nepolapitelný
(Foyer MZK)
Výstava věnovaná skladateli, muzikologovi a pedagogovi Miloši Štědroňovi.

12. 2. 2019 – Miloš Štědroň: Hudba, kterou mám rád
(Konferenční sál / přízemí)
Setkání se skladatelem a muzikologem Milošem Štědroněm a jeho hudební nabídkou.

28. 2. 2019 – 77
(Konferenční sál / přízemí)
Dernisáž výstavy Miloš Štědroň. Nepolapitelný

Poslední aktualizace: 18.02.2019, 19:00