Oči Brna: Miloš Stehlík

steh2

Miloš Stehlík

Narodil se v Brně 14. listopadu 1923, v letech 1945–1949 studoval dějiny umění a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 1949 získal titul PhDr., v roce 1990 se habilitoval a v roce 1993 byl jmenován profesorem dějin umění. Od konce svých studií je nepřetržitě zaměstnán jako pracovník památkové péče, podílel se na záchraně a opravách mnoha moravských památek. Od roku 1956 přednáší na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o barokním sochařství a památkové péči. Je autorem řady odborných článků a publikací o barokním sochařství, ale i o malbě, architektuře ad.

Dalším objektem Stehlíkova zájmu je krásná kniha, kniha zajímavá ilustracemi, typografií nebo vazbou. Bibliofilie profesor Stehlík jednak sbírá, jednak bibliofilsky vydal řadu sbírek svých veršů – Krajina v půlnoci (1964), Carmina tibi skripta (1965), O životě, lásce a smrti (2013), Šero v úsvitu (2017) ad.

Výstava zachycuje oblasti Stehlíkova celoživotního zájmu v celé šíři.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Glombová, 541 646 158, Hana.Glombova@mzk.cz.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

1. prosince 2017 – 31. ledna 2018 – Oči Brna: Miloš Stehlík. Milovník krásna
(foyer MZK)

Výstava z cyklu Oči Brna nás provede všemi oblastmi, kterým se prof. Stehlík celoživotně věnuje.

1. prosince 2017 – 31. ledna 2018 – Oči Brna: Památkář, historik umění a vysokoškolský profesor
(Studovna humanitních věd, 4. patro)

Na dvou označených počítačích v humanitní studovně ve 4. patře si mohou čtenáři po dobu konání výstavy přehrát dokument Památkář, historik umění a vysokoškolský profesor, který byl natočen o Miloši Stehlíkovi k příležitosti jeho devadesátých narozenin v roce 2013.

13. prosince 2017 v 17.00 hod. – Oči Brna: Prohlídka knihovny prof. Miloše Stehlíka
(Benediktinský klášter Rajhrad, sraz venku před pokladnou Památníku písemnictví na Moravě)
Moravská zemská knihovna v Brně a prof. Miloš Stehlík si Vás dovolují pozvat na otevření expozice poválečného umění ze sbírky Miloše Stehlíka v prostorách jeho knihovny v benediktinském klášteře v Rajhradě. Součástí akce bude také prohlídka stávajících prostor knihovny Miloše Stehlíka.

31. ledna 2018 v 17.00 hod. – Oči Brna: Večer s básněmi Miloše Stehlíka. Dernisáž výstavy
(konferenční sál, přízemí)
Výstava z cyklu Oči Brna Miloš Stehlík. Milovník krásna bude zakončena slavnostní dernisáží s autorským čtením.

Poslední aktualizace: 11.12.2017, 10:48